Společnost VVS Verměřovice se aktivně účastnila na stánku svého klienta a distributora, pana Audroniuse Glumbakase (společnost Leguma). Počet farem a chovatelů spárkaté zvěře se v Litvě neustále zvyšuje. Zejména s chovem jelenů, ale také daňků. Tomu také odpovídala hojná návštěvnost našimi stálými i potenciálními zákazníky se zájmem o vitamino-minerální výživu pro dokonalý růst trofejí. Zástupce firmy VVS Verměřovice, pan Jiří Krátký, tak mohl poskytnout cenné informace o významnosti jednotlivých minerálních prvků, vitamínů a celého systému výživy pro maximální projev genetického potenciálů i s ohledem na individuální podmínky jednotlivých farem.