Konference navázala na úspěch předchozího setkání v roce 2016.

Naší ambicí bylo pozvat naše zákazníky a také kolegy z různých zemí a kontinentů, z různých podmínek pro chov jelenovitých a kopytníků, z různých kultur…..

Získání nových informací z přednášek je jistě cílem každého z účastníků. Avšak vzájemné výměny zkušeností, radostí i starostí z chovů je minimálně stejně přínosné.

Ti, kteří přijeli zdaleka se setkali již 11.6 v úterý, tedy den před konferencí. Aby se večer vyplnil nejen ubytováním, zorganizovali jsme pro ně společnou, lehkou večeři v Jablonné, nad Orlicí v restauraci a pivovaru Černý Medvěd.

Přednáškový den 12.6. byl vyplněn 13 odbornými přednáškami od akademiků, vědců a praktiků, kteří se zabývají jelenovitými, muflony a dalšími druhy zvěře. Na 100 účastníků konference bylo z 16 zemí světa a 5 kontinentů

Přednášky Byly přeneseny  o farmových a oborních chovech v Česku a v ostatních zemích, podle přednášejících. Důležité, vzhledem k zaměření VVS, byly informace ohledně výživy zvěře se zaměřením na minerální živiny, techniku krmení v intenzivních chovech a etologii jelenovitých.

Neméně důležité  byly ovšem také ty, které se věnovaly reprodukci, způsobu chovu a třeba i  podmínkám legislativy v různých koutech světa. Toto zejména, bylo předmětem dotazů a rozhovorů, jak v průběhu konference, tak i na závěrečném banketu večer.

Krom odborných pohledů na chov, výživu a reprodukci jsme si také vyslechli, jak se chovají jeleni a případně další kopytníci na farmě v Rakousku a Lotyšsku, v oboře Obelisk a Termanec, na safari v Zambii a také na poušti v Saudské Arábii. 

Ve čtvrtek, 13.6. se velká část účastníků přesunula na exkurzi do Židlochovic, zařízení Státních lesů ČR, kde shlédli zpracovnu zvěře a překrásné sídlo LČR v tamním zámku.

Poté se výprava vydala do obory Obelisk v Lednici, kterou jsme měli možnost celou projet a podívat se na to, jak ji tamní hospodáři přizpůsobili k chovu jelenovitých s obrovským citem pro přírodu a pro optimální pohodu chované zvěře.

Konference kromě odborného programu byla tedy platformou pro setkání lidí se stejným zájmem, kdy chovatelé z celého světa diskutovali své zkušenosti a poznatky z vlastní praxe.

V neposlední řadě, díky nadšení nás všech ve VVS, zejména hlavního z organizátorů Ing. Ondřeje Faltuse i možností si dokázat, že jsme, jako menší společnost z podhůří Orlických hor,  schopni oslovit a zaujmout i  kolegy z tak vzdálených honiteb. :-)

Ke konferenci byl vydán sborník v angličtině, který je možné obdržet elektronicky, stačí o něj napsat na faltus@vvs.cz.

Lovu zdar!

Tým VVS