Náchodský svaz chovatelů chladnokrevných koní NSCHK pořádal přehlídku plemenných koní,  noriků, slezkých noriků , českomoravských belgiků i teplokrevných ČT. Mimo přehlídky chovných koní byly v Náchodě – Bělovsi k vidění i ukázky v tahu a proběhly zápisy klisen do plemenných knih. Koně byli pro tuto příležitost slavnostně upraveni, korektní oblečení bylo samozřejmostí i u předvaděčů.

Poděkování za podporu této akce Premin obdržel od prodejny krmiv Horse Feed s.r.o. ve Velkém Poříčí.