Dne 12. března 2020 naše firma – VVS Verměřovice s.r.o. spolupořádala vzdělávací seminář pro chovatele jelenů na farmách v Litvě. Setkání s 26 chovateli se uskutečnilo na lovecké chatě našeho obchodního partnera pana Audroniuse Glumbakase, a to nedaleko města Moletai.

Na seminář přijelo 26 privátních chovatelů jelenů. Faremní chov jelenů se každoročně rozrůstá o mnoho nových členů. Zájem je veliký, neboť se jedná o velmi perspektivní chovatelský obor i do budoucnosti. Nejde jen o produkci trofejí – paroží, ale také se jedná o atraktivní alternativu produkce masa. Paroží je velmi ceněnou surovinou pro asijskou alternativní medicínu. A na druhou stranu, neustálý tlak na nové zdroje potravin, které jsou šetrné k životnímu prostředí, nahrává chovatelům jelenů obrovskou příležitost pro uspokojování potřeb obyvatelstva na dodávky vysoce kvalitních bílkovin. V mase, ve zvěřině.

Hlavním tématem byla přednáška Dr. Ing. Jiřího Krátkého z VVS Verměřovice:Optimální minerální výživa a její přínos pro zdraví, užitkovost a úspěšnost chovu jelenů na farmách“. Přednášející se, ve své více jak 2 hodinové přednášce, zabýval úlohou jednotlivých minerálů a vitamínů v metabolismu jelenů, jejich potřebou je dotovat v optimálním poměru a dávce. Chovateli velmi žádanými informacemi bylo doporučení, jak vitamíno-minerální krmiva používat, zkrmovat, míchat s jinými krmivy a předkládat jelenům také s ohledem na jejich rostoucí trofeje během sezóny. Správná výživa není jen dodávání minerálních krmiv, ale také péče o pastevní porosty, produkce sena a senáží. I o těchto aspektech optimální výživy a krmení se přednášející podělil s účastníky semináře. Nedílnou součástí přednášky byla zmínka o kvalitě používaných surovin pro výrobu minerálních krmiv, bezpečnosti a kvalitě výroby certifikované GMP+. VVS Verměřovice provozuje svojí špičkově vybavenou laboratoř pro analýzu krmiv, surovin a nabídla své služby i chovatelům jelenů v Litvě. Na závěr přednášející nabídl možnost zapojení do společného výzkumného projektu ve spolupráci s Českou Zemědělskou Univerzitou se zaměřením na hodnocení vlivu managementu chovu jelenů na chemické složení trofejí a jejich mechanické vlastnosti. VVS Verměřovice stanovuje chemické složení trofejí na svém rentgenovém fluorescentním spektrometru, a tak snadno svým zákazníkům může prověřit potřebu a účinnost zkrmování minerálních krmiv.

“Po našich minerálkách Premin® jelenům narostou excelentní trofeje. To není mýtus, to je roky prověřený fakt. Neutuchající zájem o naše vitamino-minerální krmiva potvrdili chovatelé z 26-ti privátních farem s chovem jelenů na semináři nedaleko města Moletai v Litvě. Premin® - cesta k Vaší trofeji”.