Zvěř slaniska ráda navštěvuje celoročně, zvláště matky v době laktace a kojení mláďat. Jakmile se spárkatá zvěř naučí slanisko navštěvovat, má to trvalý charakter a opakovaně se ke slanisku vrací. Je důležité v honitbě vybudovat síť slanisek, která budou vhodně a systematicky rozmístěna, tak aby se nacházela ve všech domovských okrscích zvěře. V závislosti na druhu zvěře a charakteru honitby je vhodné mít 1 slanisko na 20 – 25 ha. (Podívejte se také na náš další článek s názvem "Vybudování sítě minerálních slanisek v honitbách") Z pohledu péče o zvěř je lepší mít v honitbě více slanisek než méně. 

Cílem našeho praktického ověření bylo kvantifikovat spotřebu sypkého minerálního krmiva s názvem „Premin SLANISKO“ a později „Premin SLANISKO II“, umístěného ve slaniscích, u zvěře srnčí, popř. jelení, daňčí, mufloní zvěře. Ověřili jsme příjem minerálního krmiva ve volnosti, kdy sypké minerální krmivo bylo umístěno ve slaniscích namísto soli, zvěř měla možnost chodit ke slaniskům dle vlastních potřeb, a to celoročně. Pro ověření jsme vytvořili skupinu partnerských honiteb, kterým děkujeme za spolupráci po celé pětileté období sledování spotřeby. Sledování probíhalo od roku 2015 do roku 2020, kdy v prvních třech letech se plnila slaniska sypkým minerálním krmivem „Premin SLANISKO“ a poslední dva roky se používala upravená receptura „Premin SLANISKO II“. Partneři v honitbách sledovali spotřebu ve slaniscích každé dva měsíce po celé období pěti let.  

Partnery našeho projektu byly volné honitby napříč republikou různých přírodních podmínkách. U volných honiteb byla hlavním druhem zvěř srnčí, v několika honitbách s malým počtem zvěř daňčí, jelení nebo mufloní.   

První období sledování bylo tříleté a monitorovali jsme spotřebu minerálního krmivaPremin SLANISKO“, kdy pro vyhodnocení spotřeb byly vzaty hodnoty až druhý a třetí rok, abychom nepočítali první rok návyku, který byl někde rychlejší a někde pomalejší. Druhé období bylo pro nás čtvrtý a pátý rok se sledováním spotřeby „Premin SLANISKO II“, kde jsme upravili složení minerálních živin v tomto produktu. Z odborné literatury je známo, že velcí býložravci jsou schopni vyhledávat z minerálních živin pouze sodík, který je v organismu v deficitu, především pro vyrovnávání osmotického tlaku a acidobazické rovnováhy (kromě dalších významných funkcí). V produktu Premin SLANISKO jsme měli obsah 21% sodíku a podle hypotézy na získávání sodíku dle deficitu v těle zvířete jsme navrhli novou variantu minerálního krmiva – Premin SLANISKO II s obsahem sodíku 10% a předpokládali jsme jeho vyšší spotřebu. Jak to nakonec dopadlo je uvedeno v závěru. Tím, že jsme do upraveného minerálního krmiva dali méně sodíku, vzniklo místo na vyšší obsah dalších minerálních živin, a to vápníku, fosforu a hořčíku. Také jsme posílili obsah stopových prvků tak, aby jejich příjem měl pro zvěř přínos. Rozdíly ve složení obou variant sypkého minerálního krmiva do slanisek je uveden v tabulce. Všechny honitby před začátkem ověřování upravili síť slanisek podle našeho doporučení, došlo ke zvýšení počtu slanisek v honitbách.

Tabulka č. 1 - Srovnání obsahu živin ve dvou variantách minerálních krmiv do slanisek, používaných ve sledování

Živina Jednotka Premin Slanisko Premin Slanisko II
Vápník % 14 21
Fosfor % 7 10,5
Sodík % 21 10
Hořčík % 2 5
Měď mg/kg 200 1250
Mangan mg/kg 1000 6500
Zinek mg/kg 800 8000
Selen mg/kg 10 25
Jod mg/kg 50 80
Kobalt mg/kg 0 17

Vyhodnocení jednotlivých honiteb:

Honitba č. 1 měla sledovanou oblast 370 ha, kde bylo umístěno 20 slanisek, tj. 1 slanisko / 19 ha (před ověřováním bylo na stejném území pouze 7 slanisek = 1 slanisko / 53 ha). Byla zde zvěř srnčí v počtu 35 - 50 ks. Je to smíšená honitba, průměrná nm. výška 230m, běžné klimatické podmínky. Pozorovali jsme okamžitý návyk na nové sypké minerální krmivo (dříve byla používaná kusová sůl). Na sledované ploše se dále vyskytuje: koroptev 6-12 kusů, bažant 20-30 kusů, zajíc 200-250 kusů. Slaniska navštěvuje zvěř srnčí a zaječí.

V následujících 6 grafech jsou uvedeny spotřeby minerálního krmiva Premin SLANISKO (modrá barva), a to za druhý a třetí rok sledování. Jsou to spotřeby vždy za dva měsíce, 1_2 leden-únor až 11_12 listopad-prosinec. Spotřeby upraveného krmiva Premin SLANISKO II (oranžová barva), byly vyhodnoceny za čtvrtý a pátý rok sledování.   

Graf č. 2

U produktu Premin SLANISKO byla vyhodnocena roční spotřeba na 1 slanisko 3,3 kg a u Preminu SLANISKO II 6,56 kg / 1 slanisko / rok. Spotřeba minerálního krmiva Premin SLANISKO II na plochu 1000 ha honitby byla 275 kg. V této honitbě byla spotřeba druhého produktu oproti prvnímu o 100 % vyšší. Spotřeba byla nejvyšší v květnu a červnu, a pak od listopadu do února, kdy v zimním období byla spotřeba zvýšená díky vyššímu počtu srnčí zvěře z okolních honiteb a přítomnosti několika ks jelení a mufloní zvěře. 

Honitba č. 3 – v části honitby o výměře 510 ha se sledovalo 18 slanisek, tj.  1 slanisko / 28 ha (před ověřování 7 slanisek = 1 slanisko / 73 ha). V honitbě je zvěř srnčí, méně daňčí a mufloní zvěře (v posledních 2 letech ověřování došlo obecně ke snížení počtu zvěře) srnčí 25 – 30, daňčí a mufloní cca po 5 ks. Byl rychlý návyk na minerální krmivo bez přechodného období se solí. Jedná se o smíšenou honitbu, s průměrnou nm. výškou 640m, s běžnými klimatickými podmínkami. 

Graf č. 3

U produktu Premin SLANISKO byla vyhodnocena roční spotřeba na 1 slanisko 2,93 kg a u Preminu SLANISKO II 4,71 kg / 1 slanisko / rok. Spotřeba minerálního krmiva Premin SLANISKO II na plochu 1000 ha honitby byla 170 kg. V této honitbě byla spotřeba druhého produktu oproti prvnímu o 61 % vyšší, přestože došlo ke snížení počtu zvěře v posledních dvou letech. Spotřeba byla nejvyšší od května do června, a pak ještě v měsících leden a únor. Spotřeba u srnčí zvěře lze těžko spočítat z důvodu přítomnosti i dalších druhů zvěře u slanisek, ale počítáme s 1,2-1,5 kg/ks srnčí zvěře/rok.

Honitba č. 4 – Sledovaná oblast v této honitbě byla 500 ha, se 17 slanisky, tj. 1 slanisko / 29 ha (před ověřování celkem 12 slanisek, tj. 1 slanisko / 40 ha). Hlavní zvěří je zvěř srnčí, cca 80 ks (vysoká výjimečně). Návyková fáze nebyla dlouhá, prvních 4-6 měsíců byly spotřeby omezené, teprve později se ustanovily na normálnějších hodnotách.  Smíšená honitba, průměrná nm. výška 550 m, běžné klimatické podmínky. 

Graf č. 4

U produktu Premin SLANISKO byla vyhodnocena roční spotřeba na 1 slanisko 2,92 kg a u Preminu SLANISKO II 3,73 kg / 1 slanisko / rok. Průměrná spotřebu minerálního krmiva Premin SLANISKO II na plochu 1000 ha honitby byla 127 kg. Průměrná spotřeba na 1ks srnčí zvěře a rok vycházela 0,8 kg. V této honitbě byla spotřeba druhého produktu oproti prvnímu o 28 % vyšší. Spotřeba byla nejvyšší od května do srpna, od září do února byla víceméně shodná a nejmenší období pro spotřebu byly měsíce březen-duben. 

Honitba č. 5 – Ve sledované oblasti honitby - 400 ha je 40 slanisek, (1 slanisko / 10 ha). Celkem má honitba 1800 ha se 170 slanisky a dříve bylo v celé honitbě 40 slanisek /1 slanisko /45 ha). Jedinou zvěří spárkatou byla na sledovaném úseku zvěř srnčí, cca 70 ks. Převážně polní honitba s nm. výškou cca 450 m. Návyk bez použití přechodného období s kamennou solí byl do tří měsíců a pak zvěře již brala pravidelně.    

Graf č. 5

U produktu Premin SLANISKO byla vyhodnocena roční spotřeba na 1 slanisko 3,2 kg a u Preminu SLANISKO II 3,99 kg / 1 slanisko / rok. Spotřeba minerálního krmiva Premin SLANISKO II na plochu 1000 ha honitby byla 399 kg. Průměrná spotřeba na 1ks srnčí zvěře a rok vycházela 1,3 kg. V této honitbě byla spotřeba druhého produktu oproti prvnímu o 25% vyšší. Spotřeba byla nejvyšší od května do června a pak od září do října a nejmenší v měsících leden – duben.

Honitba č. 6 – Celkem sledované území honitby bylo 1200 ha s 50 slanisky = 1 slanisko / 24 ha (před ověřování 30 slanisek = 1 slanisko / 40 ha). Srnčí a daňčí zvěř, srnčí 120-150 ks, daňčí cca 50-60 (ale tato chodila i do sousedních honiteb). Byl pozorován okamžitý návyk na nové sypké minerální krmivo, (dříve kusová sůl). Smíšená honitba, průměrná nm. Výška 530m, běžné klimatické podmínky.

Graf č. 6

U produktu Premin SLANISKO byla vyhodnocena roční spotřeba na 1 slanisko 4,14 kg a u Preminu SLANISKO II 7,53 kg / 1 slanisko / rok. Spotřebu minerálního krmiva Premin SLANISKO II na plochu 1000 ha honitby byla 316 kg. V této honitbě byla spotřeba druhého produktu oproti prvnímu o 82 % vyšší. Spotřeba byla nejvyšší od května do října. Spotřeba minerálního krmiva u srnčí zvěře nelze přesně určit pro významnou populaci daňčí zvěře.

Graf č. 7. V tomto grafu je uveden trend spotřeby minerálních krmiv Premin SLANISKO a Premin SLANISKO II za všechny honitby dohromady. Hodnoty v grafech jsou uvedeny u Premin SLANISKO za druhý a třetí rok (první rok z důvodu návyku zvěře není vyhodnocen) a u Premin SLANISKO II za čtvrtý a pátý rok sledování. Hodnoty jsou uvedeny jako průměr spotřeby na jedno slanisko v honitbě v kilogramech minerálního krmiva. Grafy vyjadřují trend spotřeby po dvou měsících.

Vyhodnocení. Všechny honitby před započetím ověřování upravili svou síť slanisek v honitbě na základě doporučení tak, aby slaniska postihla všechny domovské okrsky zvěře a jejich místa pobytu po celý rok. Každá honitba to udělala po svém a průměrem bylo 1 slanisko na 22 ha. Tato hodnota je shodná s obecným doporučením z odborné literatury, kde se uvádí 1 slanisko na 25 – 30 ha honební plochy v podmínkách České republiky. Při ověřování jsme porovnávali spotřebu dvou variant minerálního krmiva, Premin SLANISKO a Premin SLANISKO II, jejichž hodnoty živin jsou uvedeny v  tabulce č. 1. Hypotéza, že při sníženém obsahu sodíku v minerálním krmivu ve slaniscích povede ke zvýšené spotřebě se potvrdila. Podle našich výsledků byla průměrná spotřeba za všechny honitby dohromady u nové varianty o 44% vyšší oproti původní. Z tohoto důvodu nová varianta zůstane v budoucnu používaná a obsah sodíku již nebude měněn, a to z obavy, že při dalším snížení obsahu sodíku by již mohlo dojít ke snížení atraktivity minerálního krmiva u zvěře.  

Tabulka č. 2 – Sumární informace o výsledcích sledování

Číslo honitby Plocha v ha na 1 slanisko v honitbě před začátkem ověřováním Plocha v ha na 1 slanisko při ověřování a vytvoření optimální sítě slanisek Spotřeba Premin SLANISKO (2.-3. rok) v kg/rok na 1 slanisko Spotřeba Premin SLANISKO (4.-5. rok) v kg/rok na 1 slanisko Spotřeba Premin SLANISKO (2.-3. rok) v kg/rok na 1000 ha honitby Spotřeba Premin SLANISKO (4.-5. rok) v kg/rok na 1000 ha honitby
1 53 19 2,53 2,05 133 109
2 100 24 3,3 6,56 137 275
3 73 28 2,93 4,71 105 170
4 40 29 2,92 3,73 101 127
5 45 10 3,2 3,99 320 399
6 40 24 4,41 7,53 192 316
PRŮMĚR 58,5 22,3 3,17 4,76 161 232

Používáním komplexního sypkého minerálního krmiva do slanisek namísto obyčejné soli je výhodnou alternativou, která zvěři pomáhá se vyrovnávat s deficity minerálních látek v přírodě v průběhu celého roku. Aplikace krmiva v honitbě je velice jednoduchá a celkový náklad v rámci všech položek na provoz v honitbě je minimální. Celková spotřeba minerálního krmiva na 1000 ha honitby závisí na druzích zvěře v honitbě, jejich počtu, obsahu sodíku v přirozených krmivech a dalších faktorech, jako je zdravotní stav, klid v honitbě a i způsobu zimního přikrmování. 

Autor textu:
Ing. Ondřej Faltus
  +420 465 642 670
  +420 775 755 173
  faltus@vvs.cz