RÁNY U KONÍ A JEJICH LÉČBA

Program:

8.30-9.00 hod. - Prezentace 

9.00-11.00 hod. - Otevřená poranění koní, posouzení jednotlivých typů ran a faktory ovlivňující jejich hojení a léčbu
…..aneb existují nezhojitelné rány nebo jen rány špatně léčené?

Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.  

11.00-11.30 hod. - Přestávka 

11.30-12.30 hod. - Základní principy léčby ran 
.....co lze vyřešit v terénních podmínkách?

Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.     

12.30-13.30 hod. - Oběd 

13.30-14.00 hod. - Moderní technologie výroby a kvalita surovin krmiv 

Ing. Jan Záhora, zástupce firmy VVS Verměřovice 

14.00-16.30 hod. - Vybrané příklady ran na koňských končetinách 
Vybrané příklady ran na hlavě, krku a trupu 

Doc. MVDr. Jana Mezerová , Ph.D

Organizační pokyny:


Přihlášky zasílejte na email: vasury@tiscali.cz 
Uhrazení účastnického poplatku do 06.11.2019 - Cena semináře 1.000,-Kč.
Uhrazení účastnického poplatku po 06.11.2019 - Cena semináře 1.300,-Kč.

Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, občerstvení. Zašlete jej bezhotovostním převodem na konto 1560714524/0600.

Jako variabilní symbol uveďte: 161119

Do kolonky „zpráva pro příjemce“ uveďte jméno účastníka.

Počet účastníků omezen.

Více informací na telefonu 602 554 599 Sůrová Pavlína.