Ve Verměřovicích se minerální a doplňková krmiva pro hospodářská zvířata vyrábí již více jak 50 let.  K samotné výrobě máme k dispozici odpovídající poradenství a servis, včetně laboratorních rozborů.  Od roku 2002 se věnujeme též spárkaté zvěři a od 2006 jsme začali s péčí o koně (Granule a müslinebo třeba minerálně vitamínová krmiva).  Sestavili jsme základní sortiment krmných doplňků, který postupně rozšiřujeme a upravujeme.  V průběhu let jsme uspořádali řadu odborných seminářů, účastníme se výstav, jezdeckých závodů, soutěží a akcí. Dnes se staráme o různé kategorie zvířat v zoologických zahradách a nabízíme odpovídající výrobky.  Máme řadu praktických zkušeností, včetně teoretických informací od našich partnerů. Snažíme se, aby péče o všechna tato zvířata byla prostě efektivní a přínosná.