Minerální a doplňková krmiva pro hospodářská zvířata vyrábíme ve Verměřovicích již 50 let. V průběhu posledních dvaceti let nabízíme naše výrobky i pro další kategorie zvířat, jako jsou koně, pets, zvířata chovaná v zoologických zahradách i spárkatá zvěř. Každá ze zmíněných kategorií má svoji historii, svůj příběh.

U krmiv pro spárkatou zvěř to u nás začalo v roce 2002, kdy jsme začali z popudu zapálených myslivců o chov zvěře s výrobu minerálních krmiv pro spárkatou přežvýkavou zvěř. Tato krmiva byla používána v pokusné honitbě po několik let a posléze přišly první pozitivní výsledky. To byl první významný impuls pro pokračování výroby, na který jsme navázali vlastní podporu rozvoje krmiv pro zvěř. V průběhu let jsme vydali několik odborných publikací a uspořádali mnoho seminářů. Můžeme říci, že dnes již máme mnoho odborných informací, jak teoretických, tak především praktických od našich partnerů, že můžeme chovatelům spárkaté zvěře kvalifikovaně poradit. A to chovatelům parohaté i rohaté zvěře. Jak ve volnosti, tak v oborách či na farmách.

Ing. Ondřej Faltus, ředitel výroby a kvality VVS Verměřovice s.r.o.