Žádná položka

Seminář pro chovatele jelenů na farmách v Litvě

Seminář pro chovatele jelenů na farmách v Litvě

Dne 12. března 2020 naše firma – VVS Verměřovice s.r.o. spolupořádala vzdělávací seminář pro chovatele jelenů na farmách v Litvě. Setkání s 26 chovateli se uskutečnilo na lovecké chatě našeho obchodního partnera pana Audroniuse Glumbakase, a to nedaleko města Moletai.


Využití minerálních krmiv ve slaniscích – praktické ověření ve volných honitbách

Využití minerálních krmiv ve slaniscích – praktické ověření ve volných honitbách

Slaniska mají nenahraditelný význam pro volný celoroční příjem minerálních látek pro zvěř. Základní minerální živinou, která bývá v deficitu v přirozené potravě je sodík. Sodík je pravděpodobně jedinou minerální živinou, kterou velcí přežvýkavci vyhledávají z důvodu deficitu v organismu. Proto po staletí se do lesa nosí zvěři sůl. V každé krajině a kulturní obzvláště je menší čí větší deficit minerálních látek pro spárkatou zvěř a není to nejen zmíněný sodík. I ostatní minerální živiny nezbytné pro správný vývoj a činnost organismu zvířete, jako vápník, fosfor, hořčík, a i stopové prvky, bývají v nedostatku a je vhodné je zvěři nabídnout, aby dobře prospívala. Zajištění neomezeného přístupu k minerálním látkám je důležité pro všechny druhy spárkaté zvěře, zejména pak pro březí a kojící samice, ale i pro další druhy zvěře, jako jsou třeba zajíci. Předkládání minerálních krmiv do slanisek, tedy k soli ještě vápník, fosfor, popř. další prvky používali již před sto lety naši předci, jak o tom vypovídají odborné články v časopise Stráž myslivosti (dnes Myslivost) z třicátých let minulého století.


Možnost většího využití sena v myslivecké péči o srnčí zvěř v zimě

Možnost většího využití sena v myslivecké péči o srnčí zvěř v zimě

Srnčí zvěř je naší nejrozšířenější přežvýkavou spárkatou zvěří a při zajištění její výživy v období nouze musíme brát v první řadě v úvahu, že patří mezi přežvýkavce. Ať už použijeme výraz o výživě zvěře krmení nebo přikrmování, je to úplně jedno, důležité je, co a jakým způsobem dáváme do krmelce. V zákoně o myslivosti je uvedeno: “ Uživatel honitby je povinen provozovat krmelce, zásypy, slaniska a napajedla a v době nouze zvěř řádně přikrmovat“. Dobu nouze zákonodárce správně nespecifikuje, protože je to velice široký pojem. Doba nouze se liší v závislosti na přírodních podmínkách honiteb, nadmořské výšce, potravní nabídce v dané lokalitě a tato nabídka se může diametrálně lišit i v rámci jedné honitby. Sami uživatelé honiteb mohou mít různé představy o době nouze.


Vybudování sítě minerálních slanisek v honitbách, se zaměřením na srnčí zvěř

Vybudování sítě minerálních slanisek v honitbách, se zaměřením na srnčí zvěř

Minerální slaniska slouží k uložení sypkého minerálního krmiva pro samovolný odběr zvěří. Hlavním významem je volný celoroční příjem minerálních látek spárkatou zvěří. Minerální krmivo je určeno jako náplň do slanisek namísto kusové nebo lisované soli a mělo by být celoročně k dispozici. Kromě soli, která je samozřejmě součástí minerálního krmiva „Premin® SLANISKO II“, obsahuje toto minerální krmivo také vápník, fosfor a hořčík, tedy nutričně důležité prvky pro rozvoj kostry a paroží.


AgroBalt 2019

AgroBalt 2019

Ve dnech 4. až 6. dubna se konal mezinárodní veletrh AgroBalt 2019. Byl to již 23. ročník mezinárodní výstavy specializované na zemědělství, lesnictví a potravinářský průmysl v Kaunasu, Litevská republika.


Minerální krmiva pro spárkatou v praxi. Jak je využíváme a co od nich očekáváme.

Minerální krmiva pro spárkatou v praxi. Jak je využíváme a co od nich očekáváme.

Podávání minerálních krmiv pro spárkatou zvěř je jednou z možností, jak významně zlepšit potravní podmínky zvěře v honitbě. Jejich potřeba souvisí se složením půd v daném regionu a také potravní specializací zvěře a může se proto lišit v různých oblastech. Pokud bychom chtěli minerální krmiva optimálně využívat, znamenalo by to přizpůsobovat jejich složení jednotlivým honitbám a v nich ještě druhům zvěře a věkovým kategoriím a také jejich složení a dávkování měnit v průběhu roku. Tyto požadavky jsou u volně žijící zvěře, navíc při nutnosti zachovat únosnou cenu této výživy nereálné, ovšem zvěř má vysokou přizpůsobivost a s mírnými přebytky se vyrovná a ze směsí vyžije to, co aktuálně potřebuje. Proto můžeme konstatovat, že přesto, že dávkování minerálních krmiv pro zvěř je jen orientační, byl jejich příznivý vliv na kondici, zdravotní stav a také velikost trofejí zvěře spolehlivě zdokumentován v mnoha případech. Proto jejich využívání můžeme doporučit ve všech honitbách bez rozdílu.